Welzijn en Zorg

Ook de afgelopen weken is onze wethouder super actief geweest met onderdelen die ook voor ons als PvdA Westerkwartier van groot belang zijn. Die in ons vorige, maar ook in ons huidige verkiezingsprogramma als speerpunten meegenomen worden !

Ondersteuning Jeugd en gezin

De gemeente Westerkwartier heeft de Europese aanbesteding voor ‘Ondersteuning Jeugd & Gezin (OJG) in de gemeente Westerkwartier’ afgerond. De opdracht is gegund aan Sociaal Werk De Schans. De gunning houdt in dat De Schans vanaf 1 februari volgend jaar de dienst overneemt. De gemeente Westerkwartier heeft de opdracht aanbesteed bij één partij. Dit werkt beter, sneller en preventief. De gemeente wil meer algemene en vrij toegankelijke voorzieningen voor haar inwoners. Snelle hulp voor jongeren en hun ouders in eigen omgeving is natuurlijk van groot belang. Sociale samenhang, zelfredzaamheid, zorg voor elkaar, allen sleutelwoorden als het gaat om welzijn en zorg.

Alle kinderen gelijke kansen
Een belangrijk thema binnen de Westerkwartierse agenda is Inclusief Onderwijs.

Wethouder Pastoor: “Met de doorontwikkeling van inclusief onderwijs willen we alle kinderen, met en zonder beperking, de kans bieden om dichtbij zich te ontwikkelen tot gezonde en zelfstandige volwassenen met een kansrijke toekomst. Dit in het verlengde van Kickstart Westerkwartier”.

Kickstart Westerkwartier is een project gericht op het geven van een goede start aan kinderen. Kinderen op basisscholen in het Westerkwartier krijgen bijvoorbeeld lessen en workshops over gezondheid en cultuur.