“Betrekken van jongeren bij de lokale politiek is zeker in deze tijd essentieel”

De PvdA Westerkwartier is blij dat het kabinet begin december €58,5 miljoen beschikbaar heeft gesteld voor gemeenten om jongeren en jongvolwassenen meer perspectief te bieden in coronatijd. De fractie van de PvdA Westerkwartier moedigt de gemeente Westerkwartier aan een beroep te doen op een deel van dit bedrag om samen met jongeren in het Westerkwartier zinvolle en leuke activiteiten te organiseren. Het is belangrijk om juist nu met jongeren in gesprek te gaan over hoe je hen in deze Coronatijd perspectief kunt bieden.

Volgens PvdA fractie-assistent Joachim Bekkering (24) is het sowieso belangrijk om jongeren te betrekken bij het nemen van politieke beslissingen in het Westerkwartier. “Veel beslissingen die de gemeenteraad neemt, hebben direct of indirect invloed op mijn toekomst en die van mijn leeftijdsgenoten. Als PvdA-fractie hebben we ons de afgelopen jaren ingezet voor thema’s die belangrijk zijn voor jongeren. We hebben bijvoorbeeld aandacht gevraagd voor de beschikbaarheid van voldoende betaalbare woningen in het Westerkwartier en voldoende mogelijkheden voor waardevolle stages. Ook hebben wij ons ervoor ingezet dat alle kinderen en jongeren in onze gemeente kunnen sporten en bewegen. Besluiten die de gemeenteraad hierover neemt hebben rechtstreeks invloed op de  toekomst van jongeren. Het is dan ook essentieel om hen te betrekken bij deze beslissingen.” De PvdA Westerkwartier is blij dat wethouder Elly Pastoor (PvdA) werk maakt van jongerenparticipatie in het Westerkwartier. “Elly is bezig met het ontwikkelen van een jongerenapp (JAPP) en de voorbereiding van digitale enquêtes om jongeren op een laagdrempelige en toegankelijke manier te betrekken bij de lokale politiek”, aldus Bekkering. Ook is inmiddels gestart met het clientervaringsonderzoek naar de ervaringen van jongeren met de jeugdzorg, waardoor jongeren hun ervaringen op dit belangrijk thema kunnen delen met de gemeente.

De PvdA Westerkwartier heeft bij monde van Bekkering nog een wens. “Het zou mooi zijn als er bij de volgende raadsverkiezingen in het Westerkwartier, net als op de PvdA-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen, meer jongeren op de lijst staan. De gemeenteraad is de plek om rechtstreeks invloed uit te oefenen op de beslissingen die de toekomst van jongeren in het Westerkwartier beïnvloeden.” Voel je je als jongere aangesproken, neem dan vooral een kijkje op www.pvdawesterkwartier.nl of mail naar joachim.bekkering@raad.westerkwartier.nl