Draagvlakpeiling invoering reclamebelasting voor Ondernemersfonds Leek

Op 6 januari is een voorstel voor invoering van reclamebelasting besproken in het Raadsoverleg. De meerderheid van de gemeenteraad is van mening dat het draagvlak in het centrum van Leek onvoldoende is aangetoond. Het voorstel wordt weliswaar ondersteund door de leden van de Handelsvereniging Leek-Nietap, maar van veel niet-leden is niet duidelijk of zij het plan steunen. De initiatiefnemers is nu gevraagd om voldoende draagvlak voor de plannen te creëren en aan te tonen. Bij voldoende steun van ondernemers, zal het voorstel opnieuw aan de raad worden voorgelegd. Mocht dit niet het geval zijn, dan wordt er geen reclamebelasting ingevoerd in Leek. Zonder ondernemersfonds zijn veel minder middelen beschikbaar zijn voor een sterk aantrekkelijk centrum.

Reclamebelasting instrument voor sterke centra

Hoewel het initiatief vanuit de ondernemersverenigingen komt, staat de gemeente wel achter het idee van een ondernemersfonds. Wethouder Elly Pastoor legt uit: “Een ondernemersfonds is van, voor en door ondernemers. Reclamebelasting is een instrument voor het voeden van een ondernemersfonds. De opbrengsten van deze belasting worden als subsidie uitgekeerd aan de stichting die het ondernemersfonds beheert. Met een ondernemersfonds kunnen gezamenlijke activiteiten voor ondernemers gefinancierd worden. Bijvoorbeeld evenementen, promotie, feestverlichting en bloembakken. Het doel is om meer bezoekers naar het centrum te trekken, het verblijfsklimaat te verbeteren en meer omzet voor ondernemers te genereren. Voor een sterk centrum is het van belang dat alle ondernemers bijdragen en samen met overheden en vastgoedpartijen zich hiervoor inzetten.

Mogelijk uitstel door Corona

Vanwege het coronacrisis zijn veel winkels en horecazaken gesloten en deze ondernemers  hebben het moeilijk. Dat zou er voor kunnen pleiten de invoering van reclamebelasting uit te stellen. Het ondernemersfonds zorgt echter niet alleen voor lasten, maar zal ook leiden tot meer sfeer, beleving en bezoekers in de centra. Het is onzeker hoe corona zich gaat ontwikkelen, wanneer alle winkels weer open kunnen en in welke mate het coronavirus een probleem zal worden voor activiteiten in de winkelcentra. In de verordening voor invoering van reclamebelasting is daarom opgenomen dat, in overleg met de betrokken ondernemersverenigingen, alsnog kan worden besloten de reclamebelasting in 2021 niet te heffen of een lager bedrag te heffen.