Kijk en luister mee in de vooruitkijkspiegel maandag 19 april a.s.

Als je afval geld oplevert

-zicht op een kringloopsamenleving

Maandagavond 19 april 2021, 19.30 uur via https://www.westerkwartier.nl

Gemeenteraad Westerkwartier over de mogelijkheden van kringloop

We stoppen het probleem graag letterlijk en figuurlijk weg. Onze manier van leven van gebruik en maken van dingen levert veel afval en vervuiling op. En daar moeten we wat mee, anders verstikken we ons milieu en landschap. Bovendien jagen we de klimaatverandering aan.

Intussen gebeurt er wel een en ander in Westerkwartier. We scheiden ons afval. Er wordt gewerkt aan duurzaamheid in de bouw en landbouw. Elektrisch rijden wordt bevorderd. Er bestaan een Kringloopwinkel en winkels voor herbruikbare goederen.

Maar we willen onze noodzakelijke mileu- en klimaatdoelen halen. Daarvoor moeten we de kringlopen sluiten. Wat we in een activiteit stoppen aan grondstoffen en energie, mag niet verloren gaan als vervuiling en opwarming.

Kortom: we hebben een kringloop- of circulaire economie nodig. Hoe krijgen we de kringloop gesloten in Westerkwartier? En als het waar wordt dat afval weer grondstof is, dan moet ons afval toch geld opleveren in plaats van geld kosten?

Op maandagavond 19 april a.s. organiseert de gemeenteraad van Westerkwartier een avond over de kringloopsamenleving. We gaan in op vragen als: wat kan de gemeente doen om een kringloopsamenleving tot stand te brengen? Hoe veranderen we verspillende processen in kringlopen? Hoe krijgen we inwoners daar betrokken bij? Wat betekent dat voor inwoners, bedrijven en organisatie? Wat betekent het bijvoorbeeld voor bouw, landbouw, afval en grondgebruik? Zijn er elders bruikbare voorbeelden?

Gjalt de Jong en John Vernooij

Op maandagavond 19 april a.s. verzorgen twee zeer vooraanstaande deskundigen Gjalt de Jong en John Vernooij inleidingen over de kringloopsamenleving. De avond begint om 19.30 uur en is te volgen via een livestream op de website van de gemeente: https://www.westerkwartier.nl . Inwoners kunnen vragen stellen en opmerkingen maken via een app.

Gjalt de Jong: “Tussen de wens van bedrijven om duurzaam te ondernemen en de vraag ‘hoe?’ zit een gat.” Gjalt de Jong is hoogleraar Duurzaam Ondernemen in een Circulaire Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen (Campus Fryslân). Hij geeft leiding aan de afdeling Sustainable Entrepreneurship in a Circular Economy en de opleiding Master of Sustainable Entrepreneurship. Hiervoor werkte De Jong onder meer als senior management consultant voor KPMG and PricewaterhouseCoopers.

John Vernooij: “Ik droom van een wereld zonder verspilling die volledig circulair is.” John Vernooij is algemeen directeur van Omrin. Omrin is inzamelaar en verwerker van huishoudelijk en bedrijfsafval. Vernooij werkte daarvoor bij AVR. Hij heeft als een van de nevenfuncties: het voorzitterschap van de Vereniging Circulair Friesland. Tevens is Vernooij lid van de raad van toezicht van het Fries Museum & Keramiekmuseum Princessehof en voorzitter van het  Innovatie Pact Fryslân.

Oud-journalist Peter Vegter is gespreksleider.

De Vooruitkijkspiegel

De gemeenteraad van Westerkwartier wil verder kijken dan de agenda van de maand. De raad wil nadenken over wat de toekomst brengt voor de inwoners. Met het vermoeden van die toekomst willen de raadsleden bepalen wat de gemeente te doen staat.

Dat nadenken gebeurt op een paar denk- en gespreksavonden met als titel “De Vooruitkijkspiegel”. Het moet gaan over “morgen”, maar dan meer over òvermorgen dan direct over de volgende maand of het komend jaar.

Deskundigen van buiten verzorgen inleidingen en gaan het gesprek aan. Zo kunnen we onze kijk op onze toekomst verrijken.

De beeldspraak “De Vooruitkijkspiegel” gebruikt de gemeenteraad niet voor niets. Volgens aanprijzingen van de desbetreffende leveranciers is een vooruitkijkspiegel ideaal voor truckchauffeurs die lading vóór zich hebben, die hen het zicht belemmert. Een vooruitkijkspiegel laat de bestuurder òm de lading heen te kijken en toch vooruit te zien. Zo worden veel schades en ongelukken voorkomen. In de reclameteksten wordt nog monter gemeld dat montage eenvoudig is. Overigens, de vooruitkijkspiegel blijft een spiegel: als je er goed voor gaat zitten, ben je ook zelf te zien.

De eerste avond ging over “Corona in de Vooruitkijkspiegel” en de tweede over “De vergeten lockdown” (stikstof en PFAS). De avond van 19 april a.s. is de derde avond van de Vooruitkijkspiegel.

Het programma:

19.30 uur Welkom door burgemeester Ard van der Tuuk

19.35 uur Introductie door gespreksleider Peter Vegter

19.40 uur Inleiding door prof. Gjalt de Jong, hoogleraar Duurzaam Ondernemen in een Circulaire Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen (Camus Fryslân)

20.10 uur Inleiding door John Vernooij, voorzitter van de Vereniging Circulair Friesland en algemeen directeur van Omrin

20.40 uur Pauze

20.50 uur Gesprek over vragen en opmerkingen

Ca. 21.50 uur Afsluiting