Het menu is klaar!

Voedsel is voor de gemeente Westerkwartier en wethouder Elly Pastoor een belangrijk thema. Na een intensieve periode van dialoog met mensen met passie voor voedsel, presenteren we nu het Voedselakkoord Westerkwartier https://bit.ly/3mS8ub9. We hebben de dialoog gevoerd in een bijzondere periode: de maanden tussen de eerste en tweede coronagolf. Het is deze coronacrisis die laat zien hoe belangrijk het is dat we dit gesprek nú met elkaar voeren. Het moet anders met voedsel!

Wat is het Voedselakkoord Westerkwartier?
In de afgelopen maanden hebben ongeveer 80 inwoners, organisaties en instellingen uit het Westerkwartier of een sterke band hebben met het Westerkwartier meegedacht over het voedselakkoord. In het Voedselakkoord staat een heel pakket aan gezamenlijke doelstellingen die we de komende periode willen behalen. Een paar voorbeelden daarvan zijn:

  • Binnen vijf jaar eet 50% van de Westerkwartierders minimaal 250 gram groente per dag
  • Binnen vijf jaar hebben (in ieder geval) de dorpen waar geen winkel is een dorpstuin/voedselbos voor verse groenten en fruit
  • Binnen twee jaar een platform ontwikkelen voor en door boeren in het Westerkwartier waar kennis gedeeld kan worden over biodiversiteitsverbetering op het bedrijf
  • Binnen vijf jaar wordt er 30% minder voedsel verspild in de regionale keten

Maar nog veel meer dan dat is het Voedselakkoord de start van een beweging die impact gaat hebben in de regio. Een beweging die zich over organisatiegrenzen heen gezamenlijk inzet voor regionale en gezonde voeding en duurzame samenwerking tussen de verschillende (voedsel)partijen.

De maaltijd bereiden
Het Voedselakkoord ligt er nu en daarmee gaan we door op de weg die we met elkaar zijn ingeslagen: samen werken aan een gezonder, socialer en duurzamer Westerkwartier. Dat gebeurt aan de hand van de bestaande initiatieven en de start van nieuwe projecten. Een aantal projectideeën zijn al heel concreet, andere vragen nog om uitwerking. Deze komen te staan in het Uitvoeringsplan dat we de komende tijd samen met de partijen in de regio gaan uitwerken.

Belangrijke eerste stap is het in kaart brengen van voedsel in het Westerkwartier: welke organisaties zijn met voedsel bezig, wat doen ze en hoe kunnen we deze informatie zo goed mogelijk voor iedereen beschikbaar maken. Een aantal andere voorbeelden van projecten die uitgevoerd kunnen worden zijn; van openbaar groen naar openbaar voedsel, oogstfeesten en een voedselvinder (gekoppeld aan het in kaart brengen van voedsel in het Westerkwartier). Want zien, doet geloven!

Meer weten?
Lees het voedselakkoord op www.voedselakkoord.nu. Heeft u vragen over het Voedselakkoord Westerkwartier? Neem contact met ons op via info@voedselakkoord.nu