Het Vitaal ouder worden is een belangrijk speerpunt in ons verkiezingsprogramma, hieronder valt natuurlijk ook valpreventie

Valpreventie van start voor 65-plussers in gemeente Westerkwartier

Het aantal sterfgevallen als gevolg van een val neemt jaarlijks toe. Gemeente Westerkwartier en Menzis starten daarom met valpreventietraining.

Bert Nederveen, wethouder Wmo en Ouderen: “Voor ouderen kan het voorkomen van een val betekenen dat ze zich langer kunnen blijven redden en zelfstandig kunnen blijven wonen.” Wethouder Elly Pastoor vult aan: “Bij valpreventie worden diverse oorzaken van het probleem aangepakt. Want hoewel vallen op zich een ‘ongeluk’ is, kun je de kans op een val wel verminderen. De valpreventie richt zich onder meer op structureel bewegen, het verminderen van eenzaamheid en actief meedoen in de samenleving.” 

“Ook wij vinden het van groot belang om via het versterken van iemands leefkracht, dus via een gezonde leefstijl en preventie, bij te dragen aan een betere gezondheid, aldus Suzanne Oostvogels, regiomanager Zorg bij Menzis. Zelfs als een akelige val niet tot overlijden leidt, zijn de gevolgen vaak groot. Inzetten op preventie en daarmee te voorkomen dat iemand vervelend valt, verbetert dan ook de kwaliteit van leven voor deelnemers.”

Voor mensen met een laag inkomen heeft Menzis deze trainingen tegen een 100% vergoeding opgenomen in haar GarantVerzorgd polis. Heb je een andere verzekering dan wordt de training, afhankelijk van de verzekering, geheel of gedeeltelijk vergoed. De gemeente maakt budget vrij, zodat het beweegaanbod volgend op de training ook gratis is voor mensen met een laag inkomen.

In de gemeente Westerkwartier start de eerste valpreventietraining in Leek. Het doel is om de training daarna ook op andere plaatsen in de gemeente aan te bieden. In deze training leren de deelnemers oefeningen om de kans op vallen te voorkomen en beter te bewegen. De valpreventietraining wordt uitgevoerd door fysiotherapie praktijk De ROEF in samenwerking met Sociaal Werk De Schans. Meld je aan door te bellen of te mailen met Praktijk De ROEF. Telefoonnummer: 0594 – 764996, Email: info@praktijkderoef.nl.

Praktische informatie en aanmelden

De training vindt plaats in De Schutse, Oldenoert 32 in Leek. De training start op vrijdag met drie bijeenkomsten van 14 tot 16 uur met informatie over bewegen en evenwicht, analyse en testen. Aansluitend gaan we verder met de fysieke training waaronder balansoefeningen en krachttraining op maat. Deze bijeenkomsten zijn 10 weken lang twee keer per week op woensdag van 11 tot 12 uur en op vrijdag van 15 tot 16 uur. Zodra er voldoende belangstelling is gaat de training van start. Bij veel belangstelling bieden we extra trainingen aan die worden aangekondigd op de website www.praktijkroef.nl