Het Westerkwartiertje: ‘De burger opzoeken’

WESTERKWARTIER Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn en drie dorpen in de voormalige gemeente Ezinge vormen per 1 januari de gemeente Westerkwartier. Deze krant volgt de herindeling op de voet. Deze week: het Leekster PvdA-raadslid Sandra de Wit (46).

Hoe bent u in de politiek beland?

,,Ik kom uit een rood nest. In ons ouderlijk huis in Gieten hing Joop den Uyl in de gang. Zelf was ik trouwens niet zo weg van dat portret. In 2012 ben ik lid geworden van de PvdA. Twee jaar later ben ik gevraagd om politiek actief te worden. Na een beetje kijken en snuffelen sloot ik me aan bij de schaduwfractie in Leek en hielp mee bij het campagnevoeren voorafgaand aan de verkiezingen.”

Hoe belandde u als betrekkelijke nieuwkomer eerst op de tweede en later op de derde plek van de PvdA-kieslijst?

,,Ik heb brede interesses. In mijn dagelijks werk ben ik actief als verpleegkundig specialist bij zorgorganisatie De Zijlen in Tolbert. Vanuit die functie draai ik mee in landelijke werkgroepen die actief zijn op het gebied van zorg voor gehandicapten. Van hieruit heb ik soms contacten met het ministerie van welzijn, volksgezondheid en cultuur. Het sociaal domein heeft mijn hart.Daaraan heb ik, denk ik, in belangrijke mate mijn hoge plaats op de kieslijst te danken. Die plek op de lijst verraste mij vorig jaar positief. Verder wil ik mij verdiepen in zaken als onderwijs, sport, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.”

Hoe wilt u invulling geven aan het raadslidmaatschap?

,,Om inhoudelijk te weten waar ik over praat, wil ik de verschillende dossiers goed bestuderen. Maar daarvoor is ook nodig om in nauw contact te staan met mensen. Als bijvoorbeeld wordt gesproken over een pilot, waarbij straatlantaarns eerder op de avond worden gedoofd, wil ik weten hoe burgers hierover denken. Bijvoorbeeld vanuit het oogpunt van sociale veiligheid.”

Hoe beoordeelt als zorgspecialist de zorg in het Westerkwartier?

,,Er is een breed palet aan aanbod: Zonnehuis, verpleeghuis- en revalidatiezorg, gehandicaptenzorg, thuiszorg en allerlei uitlopers hiervan.Momenteel is de ouderenzorg sterk in ontwikkeling. Nu steeds meer verzorgingshuizen sluiten moeten we op zoek naar andere vormen van zorg rond ouderen. De gehandicaptenzorg is goed geregeld. Maar ik denk dat er meer aandacht nodig is voor de extra kwetsbare clienten.”

Wat is voor uzelf een speerpunt in de politiek?

,,De nieuwe gemeenteraad heeft de ambitie om meer dan in de vorige gemeenten gebeurde, de burger op te zoeken in plaats van andersom. Dat spreekt mij aan. Als raadslid wil ik meehelpen aan de totstandkoming van sociale gemeenschappen. De buurthuiskamers van Aduard en Zuidhorn, hoe verschillend allebei ook, zijn hier mooie voorbeelden van. Als er een beroep op mij wordt gedaan, wil ik helpen opgebouwde kennis en ervaring te verbinden, zodat dorpen van elkaar kunnen leren.”