Interview Hans Koenders, kandidaat lid Waterschap Noorderzijlvest

Hans Koenders en de waterschapsverkiezingen

‘Het wordt politieker, minder technisch’

Oud-raadslid Hans Koenders, 72 intussen, staat op plaats 7 op de PvdA lijst voor de waterschapsverkiezingen op 15 maart a.s. Hans heeft, zegt hij, er wel zin in. Hij heeft wel wat met water en waterkwesties, zeker nu het de komende jaren spannend gaat worden in de besturen. Inhoudelijk omdat voldoende en schoon water geen vanzelfsprekendheid meer zijn. De belangen zijn soms tegengesteld. Meer water vasthouden voor droge zomers vraagt om inrichting van waterbergingsgebieden. Natuurbehoud is gebaat bij een hoger waterpeil, de landbouw pleit vaak voor een lager waterpeil. Op de achtergrond speelt de klimaatproblematiek. Afgezien van de kwantiteit ook de kwaliteit van het water in het geding. Veel waterbronnen zijn vervuild geraakt.

Spannender

Spannender ook omdat de samenstelling van de waterschapbesturen verandert: het algemeen bestuur bestaat uit 23 leden waarvan er 19 gekozen worden, 4 zijn ‘geborgd’, zoals dat heet. De vaste plaatsen voor het bedrijfsleven verdwijnen, de boeren en natuurorganisaties houden hun geborgde plaatsen. Uit dat AB wordt een DB gekozen. Net als voor 2002 in de gemeentebesturen zijn DB leden ook lid van het AB.

Hans: ‘In het recente verleden was ik betrokken bij de inrichting van de Marumerlage, natuur- en waterbergingsgebied ten noorden van de A7 bij Marum. Van dat proces heb ik wel het nodige geleerd’. Een belangrijke verandering is dat de waterzuiveringen van Marum en die van Friesland Campina via een pijplijn gaan lozen op het van Starkenborchkanaal en niet meer op het Oude Diep/Oude Riet. Hans is er niet gerust op of dit al goed geregeld is.

Knarrenhof

Hans was geruime tijd raadslid in de gemeente Marum en daarna de fusiegemeente Westerkwartier en nog niet zo lang raadslid af. ‘Ik mis het wel dat ik minder aan de knoppen zit’, zegt hij desgevraagd. ‘Aan de andere kant heb ik na die raadsperiode veel kunnen doen voor de Knarrenhof en de Huiskamer, een eerder weg bezuinigd inlooppunt bij het sociaal-cultureel werk in Marum. Ik heb nog wat fondsen kunnen opsporen waardoor er toch zo’n huiskamer kan komen’ vertelt Hans. Daarnaast is hij actief in het diaconaal werk van het Platform van Kerken dat zich bezighoudt met onder andere armoede-bestrijding.

Maar als hij gekozen wordt voor het Waterschap dan heeft Hans er zin aan en worden de mouwen opgestroopt.

Joost Eskes, Ons Rode Hart ,maart 2023