Doe het samen – kies voor coöperatief bestuur

Met vertegenwoordigers van de dorpen in je nieuwe gemeente moet je goede afspraken maken. Geef ze een telefoon, geef ze je nummer, wees 24 uur per dag bereikbaar en zorg voor goede rechtstreekse contacten met de gemeente. Maak de dorpsverenigingen verantwoordelijk voor duidelijke taken, geef ze ruim budget en loop ze niet te veel in de weg, maar zorg er ook voor dat zij – net als iedereen verantwoording afleggen!

Dat was de boodschap die Ingrid Wagenaar (Teammanager Stads-, Dorps- en Bedrijfscontacten gemeente Súdwest-Fryslân) meegaf aan de afdeling van de PvdA Westerkwartier op de discussieavond over Sterke Dorpen en Leefbaarheid die op 5 oktober jl plaats vond.

Elly Pastoor

Voor wethouder Elly Pastoor in Grootegast niet allemaal nieuw, die in haar gemeente ook voortdurend op zoek is naar partners uit het maatschappelijk midden veld, een herkenbaar en welkom verhaal. Nico Boele van Staatsbosbeheer ging in op de manier waarop zijn organisatie samenwerkt met vrijwilligers voor allerlei groene projecten.

 

Kern van alle verhalen is dat burgers meer vertrouwen verdienen en niet teveel bemoeizucht.

Voor een verslag van deze discussieavond zie de knop Verkiezingen, verslagen themavonden.