“Westerkwartier – Paardenkwartier”

Afgelopen vrijdag (8 maart) werden wij, William Moorlag (tweede kamerlid PvdA), Elly Pastoor (wethouder) en PvdA-fractie Westerkwartier ontvangen op de HJC-Manage in Tolbert door de vertegenwoordigers van “Westerkwartier – Paardenkwartier”.


De stichting Westerkwartier Paardenkwartier bestaat sinds maart 2008. Het is een initiatief van hippische ondernemers uit het Westerkwartier. De stichting Westerkwartier Paardenkwartier richt zich op een vijftal speerpunten: Kennis uitwisselen tussen hippische ondernemers, het promoten van het Hippisch Westerkwartier, het ontwikkeling van ruiter/menroutes & toerisme en het verbeteren van het vestigingsklimaat voor hippische ondernemers in het Westerkwartier. Gesproken is over de plannen van dhr. Mulder m.b.t. de ontwikkeling van het paardencentrum in Tolbert en de kansen voor de regio om de nu al stevige paardensector in het Westerkwartier nog sterker te ontwikkelen.
Kansen op het gebied van werkgelegenheid, het tegen gaan van leegstaande agrarische bebouwing, het onderhoud van het landschap, etc. Daarbij is tevens besproken welke rol de landelijke, provinciale en gemeentelijk politiek kan spelen bij het stimuleren van deze ontwikkelingen. Het was een hele interessante en enthousiasmerende middag.