Energietransitie

De Visie op hernieuwbare elektriciteit in het Westerkwartier We staan aan de vooravond van een enorme transitie op het gebied van energie. De visie op hernieuwbare elektriciteit, onderdeel uitmakend van de RES is afgelopen donderdag 23 april besproken in de raad. Voor de PvdA is het van belang dat we werken volgens de volgende uitgangspunten; Voorkom verspilling, wat we niet nodig hebben, hoeven we ook niet op te wekken Hou rekening met de landschappelijke waarden met het plaatsen van windmolens en zonneparken. Besluiten vallen in overleg met de omwonenden en

Lees verder

vluchtelingenkinderen helpen

De fracties van PvdA en Groen Links in het Westerkwartier roepen de gemeente Westerkwartier op om een bijdrage te leveren aan het lenigen van de nood van de vluchtelingen rond de Grieks-Turkse grens. De fracties doen dit naar aanleiding van de oproep van hulporganisaties aan Nederlandse gemeenten om ten minste 500 kinderen op te vangen uit overvolle kampen in Griekenland. Ze vragen de gemeenten Groningen, Amsterdam, Utrecht en Nijmegen om een “kopgroep” te vormen voor de opvang van enkele honderden kinderen uit overvolle vluchtelingenkampen in Griekenland. GroenLinks-fractievoorzitter Klaas-Wybo van der

Lees verder

een waardevol gesprek met de stichting Bunga Pala.

Voor deze stichting, met Lucas Bernard als voorzitter, is het van groot belang dat de historie ook in de gemeente Westerkwartier voort blijft leven.Door scholen uit te nodigen en leerlingen te vertellen over de geschiedenis van de Molukkers (voorouders van het huidige bestuur) blijft het verhaal over het hoe en waarom van deze cultuur bestaan. Alleen al in Marum wonen nog tussen de 400 en 500 Molukkers. Wij hebben gesproken over deze mooie parel binnen het Westerkwartier. De band met de PvdA was altijd goed en dat willen wij gezamenlijk

Lees verder

Feestelijke certificaatuitreiking voor medewerkers kinderopvang uit het Westerkwartier

Op dinsdag 3 december heeft wethouder Elly Pastoor certificaten uitgereikt aan de deelnemers van de opleiding “Vversterk”. Het afgelopen jaar hebben 34 medewerkers van verschillende kinderopvangorganisaties uit het Westerkwartier deze opleiding gevolgd bij Timpaan Onderwijs en succesvol afgerond. De opleiding richt zich op verschillende ontwikkelingsgebieden zoals de taal- en rekenontwikkeling van jonge kinderen maar ook op bewegen en omgaan met elkaar in de groep. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de overgang van de peuterspeelzaal en de kinderopvang naar de basisschool en de ouderbetrokkenheid. Goed opgeleide medewerkers De opleiding is

Lees verder

Ledenvergadering van de PvdA afdeling Westerkwartier

9 november 2019 Museumplein te Grootegast. Met o.a. – begroting afdeling 2020 en toelichting penningmeester – vanuit de fractie: Rianne Vos gaat in op politiek actuele onderwerpen en de stand van zaken bij onderwerpen die in het verkiezingsprogramma zijn opgenomen. – vanuit het college: Wethouder Elly Pastoor beschrijft het eerste jaar als wethouder in de coalitie en reflecteert op de perspectieven – Carine Bloemhoff vertelt over het experiment met basisbanen in Groningen Met aansluitend een rondgang door het museum.

Lees verder

Politieke Stamtoafel voor & door leden van de PvdA.

Gisteravond waren we welkom bij Appie Wijma in Opende. De man van voedseltuin Tuuntje en gratis kamperen voor minima deze zomer. Armoebestrijding, er zijn veel initiatieven op dit gebied, kranten schrijven er stukken over, maar wat is het verhaal achter het initiatief van Appie. Wij als PVDA WK willen leren van de ervaringen en beweegredenen van Appie en daar nam hij gisteren royaal de tijd voor.

Lees verder

Van Lauwerszee tot Dollard tou

Het Grunnens Laid bestaat in 2019 een eeuw en dat bracht Wethouder Elly Pastoor naar landgoed Nienoord om daar met vele anderen het lied te zingen. 28 september werd het lied op maar liefst 100 locaties in de provincie gezongen op initiatief van de “Tocht om de Noord” Ruim 20.000 trotse Groningers smeerden de stembanden en hebben hun stem laten horen, waaronder Elly.

Lees verder