Grootegast – Elly Pastoor

Elly Pastoor heeft de onderstaande portefeuille:

 • sociale zake
 • participatiewet en arbeidsmarktbeleid
 • economische zaken
 • sport
 • armoedebeleid
 • dorpenbeleid
 • DB-lid Novatec
 • AB-lid Novatec
 • projectverantwoordelijk voor dorpenbeleid
  • ontwikkeling gebied De Leegens
  • MFA Grootegast
 • derde loco-burgemeester

—————

Aanjagen en opschudden – de rol van wethouder Elly Pastoor

(verschenen in Ons Rode Hart, afdelingsblad van de PvdA Westerkwartier, voorjaar 2017)

Intro

In februari 2016, nu een jaar geleden trad ze aan in de gemeente Grootegast, Elly Pastoor. Ze werkte eerder twee en een half jaar als wethouder in de gemeente Groningen. In Grootegast kreeg ze een omvangrijke portefeuille met als taken onder meer sociale zaken & werk en inkomen, participatie en arbeidsmarkt, sport, armoedebeleid, dorpenbeleid en economische zaken. Tijd voor een eerste terugblik: met welke onderwerpen is ze bezig, welke resultaten liggen er?

‘Vanuit de portefeuille Economische Zaken heb ik me het afgelopen half jaar vooral bezig gehouden met het stimuleren van de bedrijvigheid in onze gemeente. Neem nou het centrum van Grootegast. Er lagen wel allerlei plannen, maar er gebeurde niet genoeg. Tijd dus om de veren op te schudden. Ook omdat de herindeling in 2019 van alles kan betekenen voor het centrum van Grootegast: nu werken daar nog zo’n 100 ambtenaren die in het centrum winkelen. Hoe dat straks gaat weten we niet precies. Daarom is het ons een grote zorg om de levendigheid van het centrum te versterken.

Hoe doen we dat? Mijn taak als wethouder Economische Zaken is daarover het gesprek aan te gaan met de ondernemers in het dorp. Zij zullen dat uiteindelijk moeten doen. In overleg met de vereniging Dorpsbelangen en de Handelsvereniging hebben we een grote ondernemersbijeenkomst belegd. Peter Vegter van TV Drenthe praatte de avond aan elkaar. We hadden een paar goede inleiders uitgenodigd om het perspectief te schetsen. Een aantal tafelvoorzitters ging daarna in gesprek met de ongeveer 60 ondernemers. Welke thema’s moeten aandacht krijgen? Het was een heel succesvolle avond met heel veel uiteenlopende ideeën. Ook een vervolgavond was succesvol.

Wat levert dat nu op? Er zijn nu drie werkgroepen opgezet die gaan kijken wat er meer mogelijk is op het gebied van toerisme & recreatie, op het gebied van breedband-Internet en telecommunicatie. Daarnaast is er een stel jonge ondernemers dat de ondernemersvereniging komt versterken. De bedoeling is dat deze drie werkgroepen op 1 mei – de Dag van de Arbeid is een mooie datum – gaan vertellen welke voorstellen ze hebben.

Dit soort dingen opstarten, dat zie ik als mijn taak. Als wethouder dwarsverbindingen leggen, beetje duwen, beetje trekken, zodat mensen bij elkaar komen en zelf het heft in handen nemen. Ik ben er blij mee dat de Handelsvereniging nu een Ondernemersvereniging is geworden, dat middenstanders dus beter leren samenwerken met ondernemers op de bedrijventerreinen. Dat verbreedt voor beide groepen het perspectief. Om die reden zal de bijeenkomst op 1 mei ook niet meer door ons, door de overheid, worden georganiseerd maar door een van de grotere ondernemingen in het dorp, Clondalkin Flexible Packaging Grootegast. Er werken zo’n 100 mensen, ze maken allerlei verpakkingsproducten als voor Unox, Mentos etc.. We waren daar laatst met het college op bezoek en het zag er prachtig uit.

We hebben in Grootegast kansen die we moeten verzilveren. Zo moet de werkgroep Toerisme & Recreatie eens nadenken over ons Legiomuseum dat volle zalen trekt maar sterk drijft op vrijwilligers. Het museum is een kip met gouden eieren, maar houdt de organisatie het vol? Hoe krijgen we die museumbezoekers naar de winkels in ons dorp?

Mijn portefeuille is breed. Economische Zaken is belangrijk omdat bedrijven voor werkgelegenheid zorgen. Ik trek ook aan onderwerpen als arbeidsmarkt, participatie, probeer mensen uit de bijstand aan het werk te krijgen. Daar ligt natuurlijk een belangrijke motivatie voor een wethouder, zeker van de PvdA. Werk, werk, werk, dat loopt allemaal via de lokale bedrijvigheid.

De afgelopen tijd heb ik niet alleen naar Grootegast zelf gekeken maar ook naar de andere dorpen. Daar is het wat moeilijker om soortgelijke initiatieven van de grond te krijgen. Er is gewoon minder massa, minder bedrijven die verder van elkaar af liggen. Dit moeten we dus oppakken in Westerkwartierverband. De contacten met de collega’s zijn intussen gelegd. De gebiedscoöperatie komt binnenkort met voorstellen waar de Westerkwartier gemeenten wellicht bij kunnen aanhaken. Ik ben erg benieuwd. Een van de initiatieven die al genomen zijn, is het starten met een kredietunie voor het verlenen van kredieten aan starters die bij de banken niet aan de bak komen. Kredieten van ondernemers voor ondernemers. Dat zie je nu op allerlei terreinen in heel Nederland opkomen. Mijn taak is het dit soort ideeën te helpen realiseren.

Aanjagen en opschudden dus en vooral verbinden.