Feestelijke certificaatuitreiking voor medewerkers kinderopvang uit het Westerkwartier

Op dinsdag 3 december heeft wethouder Elly Pastoor certificaten uitgereikt aan de deelnemers van de opleiding “Vversterk”. Het afgelopen jaar hebben 34 medewerkers van verschillende kinderopvangorganisaties uit het Westerkwartier deze opleiding gevolgd bij Timpaan Onderwijs en succesvol afgerond. De opleiding richt zich op verschillende ontwikkelingsgebieden zoals de taal- en rekenontwikkeling van jonge kinderen maar ook op bewegen en omgaan met elkaar in de groep. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de overgang van de peuterspeelzaal en de kinderopvang naar de basisschool en de ouderbetrokkenheid. Goed opgeleide medewerkers De opleiding is

Lees verder

Westerkwartier Paardenkwartier excursie

Op zaterdag 14 september organiseerde Westerkwartier Paardenkwartier (WKPK) een excursie naar Noord Limburg. Het doel van de reis had was om bij Limburg Paardensport inspiratie op te doen voor Westerkwartier Paardenkwartier door te ervaren hoe de paardensector daar floreert en effect heeft op de hele regio. Naast raadsleden waren bestuursleden van de Stichting Westerkwartier Paardenkwartier, een bestuurlijke en ambtelijke delegatie van de gemeente Westerkwartier en provincie Groningen en organisaties en bedrijfsleven met een relatie tot de paardensport van de partij. We bezochten het Equestrian Centre De Peelbergen in Kronenberg, waar

Lees verder

Wethouders

Op dit moment hebben drie van de vier Westerkwartiergemeenten een wethouder van PvdA huize. Het gaat om Ben Plandsoen in de gemeente Leek, om Jan Vos in Marum en Elly Pastoor in Grootegast. Hieronder leest u meer over hun takenpakket en een interview dat we voorjaar 2017 met hen maakten.

Lees verder

Leek – Ben Plandsoen

Ben Plandsoen heeft de onderstaande portefeuille: Jeugdondersteuning en jeugdzorg Onderwijs inclusief: volwasseneneducatie bibliotheekwerk Maatschappelijke ondersteuning en zorg ondersteuning vrijwilligers mantelzorgers gezondheidszorg Ouderenondersteuning en ouderenzorg Gehandicaptenbeleid Volkshuisvesting Regiovisie Groningen – Assen samenwerking Leek – Roden openbaar vervoer (HOV) wonen 2e loco-burgemeester ———————- Ben Plandsoen is nu ruim vijftien jaar PvdA wethouder in de gemeente Leek, op dit moment is hij onder meer verantwoordelijk voor onderwijs en jeugd. Aan Joachim Bekkering doet hij uit de doeken hoe het er voor staat op dit terrein.  

Lees verder

Marum – Jan Vos

Jan Vos heeft de onderstaande portefeuille: Werk en Inkomen ISD WWB bijzondere bijstand activiteitenfonds Novatec (WSW) Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Integrale gebiedsontwikkeling Milieu en afvalinzameling Openbare Werken inclusief begraafplaatsen openbaar groen Verkeer en vervoer Centrumontwikkeling Marum   ————————– ‘De burger beslist’ – in gesprek met wethouder Jan Vos van Marum (9 maart 2017, verschenen in Ons Rode Hart, afdelingsblad PvdA Westerkwartier) Een van de dingen die in Marum goed lopen, aldus wethouder Jan Vos, is de gemeenteparticipatie. Daar heeft Jan, sinds 2008 wethouder in Marum, desgevraagd een paar mooie voorbeelden

Lees verder

Grootegast – Elly Pastoor

Elly Pastoor heeft de onderstaande portefeuille: sociale zake participatiewet en arbeidsmarktbeleid economische zaken sport armoedebeleid dorpenbeleid DB-lid Novatec AB-lid Novatec projectverantwoordelijk voor dorpenbeleid ontwikkeling gebied De Leegens MFA Grootegast derde loco-burgemeester ————— Aanjagen en opschudden – de rol van wethouder Elly Pastoor (verschenen in Ons Rode Hart, afdelingsblad van de PvdA Westerkwartier, voorjaar 2017) Intro In februari 2016, nu een jaar geleden trad ze aan in de gemeente Grootegast, Elly Pastoor. Ze werkte eerder twee en een half jaar als wethouder in de gemeente Groningen. In Grootegast kreeg ze een

Lees verder