Marum – Jan Vos

Jan Vos heeft de onderstaande portefeuille:

 • Werk en Inkomen
 • ISD
  • WWB
  • bijzondere bijstand
  • activiteitenfonds
 • Novatec (WSW)
 • Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
 • Integrale gebiedsontwikkeling
 • Milieu en afvalinzameling
 • Openbare Werken inclusief
  • begraafplaatsen
  • openbaar groen
 • Verkeer en vervoer
 • Centrumontwikkeling Marum

 

————————–

‘De burger beslist’ – in gesprek met wethouder Jan Vos van Marum

(9 maart 2017, verschenen in Ons Rode Hart, afdelingsblad PvdA Westerkwartier)

Een van de dingen die in Marum goed lopen, aldus wethouder Jan Vos, is de gemeenteparticipatie. Daar heeft Jan, sinds 2008 wethouder in Marum, desgevraagd een paar mooie voorbeelden van.

,,We hebben bij de start van het centrumplan in Marum informatieavonden georganiseerd en daarnaast een klankbordgroep ingesteld. Een van de belangrijkste ideeën kwam uit die overleggen en niet uit het gemeentehuis: een bypass door het dorp. Dat wil zeggen dat het verkeer nu net voor het winkelcentrum een andere route moet gaan kiezen en pas erna weer terug komt op de oude doorgaande Oost-West route. Dat ontlast het winkelcentrum. Het idee van de bypass komt uit de gemeenschap zelf, is door de klankbordgroep omarmd en nu uitgevoerd. Dat vind ik prachtig.

Ander voorbeeld is Jonkersvaart. Daar zijn acht starterswoningen gebouwd op initiatief van het Plaatselijk Belang ‘Eendracht maakt macht’. Doel was om de leefbaarheid in het dorp te vergroten maar ook om jonge mensen vast te houden. Dat is ook gelukt, een deel van de bewoners komt uit het dorp, maar er zijn ook nieuwkomer uit Drachten en uit Groningen. Er moet nog wel iets meer gebeuren om ook de school open te houden. Maar toch, een prachtig initiatief, waarbij de gemeente faciliteert.

Faciliteren dus. Die kant moet het op, vind ik, in het openbaar bestuur. Dat doen we in Marum al veel, er zijn sterke dorpen met actieve inwoners die zelf plannen maken. De gemeente ondersteunt hen. In Boerakker en De Wilp heeft het ook zo gewerkt. In De Wilp is het centrum opgeknapt op initiatief van de bewoners die zelf ook de financiering hebben georganiseerd. Ook hier heeft de gemeente vooral meegedacht, gespard en gereageerd. Een belangrijke rol, maar wel een minder dominante dan vroeger.

Van die omslag, van een wat dirigistische overheid naar een meer faciliterende, daar hebben we in Marum echt werk van gemaakt. Ook symbolisch door op de brommer te stappen en samen met burgemeester Henk Kosmeijer de dorpen langs te gaan om ideeën op te halen. Dat is een omslag voor politici maar ook voor ambtenaren die anders moeten leren denken. Dat is niet altijd makkelijk, dat klopt. Normaal leggen ambtenaren plannen die al in een ver gevorderd stadium zijn voor aan de burgers. Nu moeten ze de dorpen in, ideeën ophalen en helpen realiseren. Extern gericht zijn dus, minder intern gericht op wethouder en B&W.

Ook onze fractie werkt zo, ze gaan er op uit en leggen contacten. Petje af daar voor.

Of dat loslaten moeilijk is voor een PvdA’er die traditioneel toch wel van regels houdt? Ik denk dat we vertrouwen moeten hebben in mensen en hun plannen. We hebben in Marum ook geen welstandscommissie meer. Dat durven we aan. En er gebeuren echt geen gekke dingen hoor.

En inderdaad, dat wordt straks nog wel een puntje in het overleg naar de fusie van 2018 toe: tot nog toe gaan Leek, Grootegast en Zuidhorn nog niet zo ver als wij. Ik verheug me al op die discussie.”