Raadsleden geinstalleerd in nieuwe Raad Westerkwartier

Meteen al op 2 januari was het zover: in de Postwagen te Tolbert werden de nieuwe raadsleden voor de gemeente Westerkwartier beëdigd. Hier onze vier vertegenwoordigers in het zonnetje. Van links naar rechts Hans Koenders, Sandra de Wit, Rianne Vos en Mark Veenstra. De waarnemend burgemeester Koos Wiersma nam ook de nieuwe wethouders de eed af,  Geertje Dijkstra-Jacobi, Bert Nederveen en Hielke Westra en voor de PvdA, Elly Pastoor. Werk aan de winkel dus voor de Raad en college van wethouders en burgemeester.

Read more

Coalitieakkoord

Presentatie van het coalitieakkoord op Nienoord. Met vertrouwen en vol energie gaan we het komende jaar aan het werk voor een mooie gemeente Westerkwartier  “Wij zijn er voor u” Het coalitieakkoord is te lezen op bijgaande link. https://herindeling.westerkwartier.nl/wp-content/uploads/2018/12/Samen-Westerkwartier-maken-coalitieakkoord-4.pdf  

Read more

De 3e Rode slinger 17 november

De zaterdag startte met het krabben van de ruiten van de twee gehuurde busjes. In Tolbert ontmoetten we de rest van het rode team van deze dag. De eerste stop was in Midwolde, waar Anne Vogt ons uitlegde wat een energiecoöperatie, de postcoderoosregeling en het begrip ‘windmolen delen’ zijn. Tijdens zijn verhaal kwam Radio Westerkwartier in de persoon van Aldert Jonkman een mini interview met Anne en lijsttrekker Rianne Vos houden, live op de radio vanuit Midwolde. In het centrum van Leek werd vervolgens geflyerd en werden rozen uitgedeeld. Een

Read more

De 2e Rode slinger 10 november

De 2e Rode slinger ging door de gemeente Zuidhorn en het nieuwe gebied welke vanuit de gemeente Winsum bij de toekomstige gemeente westerkwartier getrokken wordt. 09.40 uur start bij Hotel Aduard 10.00 uur Buurthuiskamer Aduard 11.15 uur Dorpshuis Ezinge 12.00 uur Flyeren in Oldehove 12.30 uur De Nieuwe Wierde Grijpskerk/Lunchmomentje 13.30 uur Woonweter: Dorpsvenne 2 Zuidhorn plus flyeren 14.30 uur Zuidhorn Buurthuiskamer 15.00 uur gezamenlijke afsluiting met hapje en drankje Hotel Aduard    

Read more

Persbericht

René van der Goot stopt als Statenlid Afgelopen dinsdag 13 november heeft René van der Goot uit Visvliet besloten terug te treden als lid van Provinciale Staten van Groningen. Fractievoorzitter Gert Engelkens: “Na een opmerking op sociale media, vond René dat hij niet meer geloofwaardig kon opereren als Statenlid. Dat respecteren wij als fractie. We danken René voor zijn goede werk voor onze provincie. René is de afgelopen jaren van grote waarde geweest met name op het gebied van natuur en cultuur.” PvdA Westerkwartier respecteert het besluit van René en

Read more

De Rode Slinger van de PvdA Westerkwartier- 3 november 2018

De Rode Slinger van de PvdA Westerkwartier- 3 november 2018 Verslag door Myra Eeken-Hermans De nachtvorst hing nog dik in de lucht, maar de zon straalde al stevig. Een prachtige dag voor een aantal bezoeken in de huidige gemeenten Grootegast en Marum. In twee personenbusjes gingen we als eerste naar Sportpark Olde Wieren in Opende, waar we bij de korfbal accommodatie met koffie en cake werden ontvangen door voorzitter Jakob Smits van OKO en oud-voorzitter Onno Redeman. “Het verbaast ons dat jullie hier naar toe komen en niet naar de

Read more

Goed onderwijs voor iedereen

André Hatzman Onderwijs is investeren in mensen. Onderwijs is de poort naar een betere toekomst voor kinderen. Daarom is goed onderwijs voor de PvdA van het allerhoogste belang. Goed onderwijs moet voor iedereen toegankelijk zijn. Goed onderwijs moet in goede gebouwen plaatsvinden. De gemeente moet daar haar verantwoordelijkheid in nemen en los van landelijke normen maatwerk bieden. Basisscholen hebben een buurtfunctie en zijn van belang voor de leefbaarheid van een dorp. Zo lang mogelijk moeten we kleine scholen behouden. We streven naar kindcentra: school, kinderopvang en CJG bij elkaar.

Read more

Een goed bestaan voor iedereen!

Rianne Vos Een goed bestaan voor iedereen! Wij willen een sociale samenleving waarin iedereen mee kan doen. Wij zetten ons in voor gelijke kansen, voldoende werkgelegenheid, eerlijke lonen, goede zorg en betaalbaar wonen. Ook in het Westerkwartier komt nog altijd armoede voor. Voedselbanken voor mensen met te lage inkomens zijn nog steeds nodig. Daarom pleit de Partij van de Arbeid voor solidair armoedebeleid waarbij we specifiek aandacht vragen voor kinderen die opgroeien in armoede.

Read more