AED

AED’s Onlangs kreeg ik een oproep van Groningen HartVeilig, ik was snel ter plaatse en kon de hulpverlening starten.  De melding die ik kreeg: Haal de AED op adres ….. vlak bij mij in de buurt. Mooi te zien dat het netwerk van AED’s steeds beter wordt, ik hoefde niet ver om de AED te halen. Vanuit de fractie van de PVDA is hier steeds aandacht voor gevraagd en zijn verschillende initiatieven gestart om het netwerk steeds beter te krijgen. ook zijn een aantal fractieleden getraind om te mogen werken

Lees verder

Welkom in Zuidhorn

Bestuur, leden en fractie waren aanwezig op Welkom in Zuidhorn. De wensboom is gedurende de dag gevuld en er zijn waardevolle gesprekken gevoerd met inwoners van de gemeente Westerkwartier. Niet bij welkom in Zuidhorn geweest………….stuur ons een bericht, zodat wij ook uw wensen mee kunnen nemen.

Lees verder

wat een inspererend bezoek !

Afgelopen woensdag zijn Henrica Bergsma en Sandra de Wit van de PVDA fractie samen met Statenfractie leden Isolde den Haring, Romke Visser, Richard Joling en  Reinier Schoep een bezoek gebracht aan de gebied coöperatie Westerkwartier. Dit om bij te praten over onderwerpen als onderwijs, regionale voedselketen, samenwerking met bedrijven, natuur inclusieve landbouw, transitie naar duurzame energie, jongeren en talentontwikkeling etc. Stuk voor stuk onderwerpen waar wij ons als Partij van de Arbeid sterk voor maken. We waren dan ook niet voor het eerst op bezoek, zowel de fractie van de Staten

Lees verder

Fractie maakt zich op voor nieuw politiek seizoen

Op de dag waarop veel geschiedenis geschreven is(28-8, heeft de aftrap van de Fractie van de PvdA voor het nieuwe seizoen plaatsgevonden. De bijeenkomst bestond vooral uit verdieping en zijn verschillende onderwerpen aan de orde geweest. Een frisse start met een mooie uitdagende campagne voor de boeg. Als fractie hebben wij er zin in. Op de foto v.l.n.r. Hans Koenders, Henrica Bergsma, Mark Veenstra, Sandra de Witte Anne van der Laan en Joachim Bekkering.

Lees verder

Ik vind wethouder zijn nog altijd een wereldbaan

Onze wethouder Elly Pastoor in gesprek met de pers. Een aantal zaken die ook voor ons als PvdA belangrijk zijn heeft zij mede door haar inzet voorelkaar gekregen. Denk ik hierbij aan een b.v. het lokale sportakkoord en het voedselakkoord. In onderstaande verslag geeft zij haar bevlogenheid aan. WESTERKWARTIER – Jarenlang werkte Elly Pastoor als regiomanager op het Alfa-college, maar in 2010 maakte ze de switch richting de politiek. Twee jaar lang was ze wethouder namens de PvdA in de stad Groningen en in 2016 werd ze benoemd tot wethouder

Lees verder

start bouw integraal Kindcentrum

Als PvdA streven wij naar kindcentra, waarbij een optimale samenwerking is tussen school en kinderdagverblijf. Maar natuurlijk ook de samenwerking met zorg als ondersteuning Jeurd en Gezin zijn van groot belang. Zo prachtig dus ook dat maandag de volgende stap gezet wordt om een aantal van deze voor onze partij zo belangrijke krachten te bundelen en waarbij de eerste paal nieuwbouw Integraal Kindcentrum in Marum geslagen wordt. Op maandag 30 augustus 2021 om 11.00 uur is de officiële start van de bouw van het nieuwe Integraal Kindcentrum (IKC) op het

Lees verder

Avontuurlijke Verhalen Westerkwartier: Lekker strunen met de kiender.

Omdat het belangrijk is om in beweging te zijn, te ontwikkelen en het avontuur op te zoeken, kun je ook in onze eigen gemeente optimaal genieten. “Mama, papa? Wat gaan we nu doen?” Je hebt het antwoord snel gevonden op jouw mobiel met de gratis kaart ‘Avontuurlijke Verhalen Westerkwartier’ van de gemeente Westerkwartier. Van lekker spelen op een natuurlijke speelplaats tot aan een interessant bezoek aan een museum, je vindt het allemaal op deze kaart. Hoe werkt het precies? Het enige dat je hoeft te doen is de app  Spacetime

Lees verder

Verbouw van leegstaande kerk tot dorpshuis

Na jaren voorbereiding en met een sluitende begroting is men in Doezum begonnen met de verbouw van de leegstaande kerk tot dorpshuis. Nu het eindresultaat steeds meer vorm begint te krijgen volgen de tegenslagen zich snel op met als gevolg een fors financieel tekort. Als er niets gebeurt zullen eisen m.b.t. veiligheid, verduurzaming, bouwvoorschriften en stijgende bouwkosten flink roet in het eten gooien.Om die reden heeft het bestuur van het dorpshuis een brandbrief naar de gemeente gestuurd. Mark Veenstra en Hans Koenders hebben algelopen week een bezoek gebracht aan het

Lees verder

Perspectiefnota 7 juli 2021

Mark VeenstraHans KoendersJoachim BekkeringHenrica BergsmaAnne van der LaanSandra de Wit Afgelopen jaar schreef het college in de inleiding van de perspectieven nota: “Door de groteonzekerheden als gevolg van de Coronacrisis, de stijgende uitgaven in het sociaal domeinen schommelingen in de rijksuitkering schetsen wij een drietal scenario’s.” Dit jaar wordt datopnieuw gedaan, maar wel in de wetenschap dat er wat meer zekerheid is dan vorig jaar. Endat is zeker fijn.Nu een jaar later zien we dat het Rijk, tenminste voor jeugd, besloten heeft om substantiëleextra middelen toe te kennen voor 2021

Lees verder

Rianne Vos kondigt afscheid aan, Sandra de Wit nieuwe fractievoorzitter.

Rianne Vos kondigt afscheid aan, Sandra de Wit nieuwe fractievoorzitter. Rianne Vos is vanaf 2019 fractievoorzitter van de PvdA-Westerkwartier. Daarvoor was ze bijna negen jaar raadslid in de gemeente Leek. Nu doet ze een stap terug om meer tijd te kunnen besteden aan haar gezin in combinatie met haar werk. “Het invullen van de functies als raadslid en fractievoorzitter heb ik met heel veel plezier gedaan. Volksvertegenwoordiger mogen zijn is een prachtige functie. De combinatie van een jong gezin, werk en het raadswerk brengt alleen de nodige uitdagingen met zich

Lees verder