Leek – Ben Plandsoen

Ben Plandsoen heeft de onderstaande portefeuille: Jeugdondersteuning en jeugdzorg Onderwijs inclusief: volwasseneneducatie bibliotheekwerk Maatschappelijke ondersteuning en zorg ondersteuning vrijwilligers mantelzorgers gezondheidszorg Ouderenondersteuning en ouderenzorg Gehandicaptenbeleid Volkshuisvesting Regiovisie Groningen – Assen samenwerking Leek – Roden openbaar vervoer (HOV) wonen 2e loco-burgemeester ———————- Ben Plandsoen is nu ruim vijftien jaar PvdA wethouder in de gemeente Leek, op dit moment is hij onder meer verantwoordelijk voor onderwijs en jeugd. Aan Joachim Bekkering doet hij uit de doeken hoe het er voor staat op dit terrein.  

Lees verder

Marum – Jan Vos

Jan Vos heeft de onderstaande portefeuille: Werk en Inkomen ISD WWB bijzondere bijstand activiteitenfonds Novatec (WSW) Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Integrale gebiedsontwikkeling Milieu en afvalinzameling Openbare Werken inclusief begraafplaatsen openbaar groen Verkeer en vervoer Centrumontwikkeling Marum   ————————– ‘De burger beslist’ – in gesprek met wethouder Jan Vos van Marum (9 maart 2017, verschenen in Ons Rode Hart, afdelingsblad PvdA Westerkwartier) Een van de dingen die in Marum goed lopen, aldus wethouder Jan Vos, is de gemeenteparticipatie. Daar heeft Jan, sinds 2008 wethouder in Marum, desgevraagd een paar mooie voorbeelden

Lees verder

Grootegast – Elly Pastoor

Elly Pastoor heeft de onderstaande portefeuille: sociale zake participatiewet en arbeidsmarktbeleid economische zaken sport armoedebeleid dorpenbeleid DB-lid Novatec AB-lid Novatec projectverantwoordelijk voor dorpenbeleid ontwikkeling gebied De Leegens MFA Grootegast derde loco-burgemeester ————— Aanjagen en opschudden – de rol van wethouder Elly Pastoor (verschenen in Ons Rode Hart, afdelingsblad van de PvdA Westerkwartier, voorjaar 2017) Intro In februari 2016, nu een jaar geleden trad ze aan in de gemeente Grootegast, Elly Pastoor. Ze werkte eerder twee en een half jaar als wethouder in de gemeente Groningen. In Grootegast kreeg ze een

Lees verder

Wandelen over Rood in Opende

Januari 2017 – Een eind met elkaar wandelen, dan komt het altijd tot een goed gesprek. Om die reden wandelt Myra Eeken-Hermans met allerlei mensen uit de gemeente Grootegast. Op 13 januari met Bennie Wassink en Sietse van Dellen uit Opende. Maar het winterse wandelterrein is weerbarstig. Een gesprek over paardenbakken en (nog) niet nagekomen toezeggingen.

Lees verder