Minimaregelingen

Verruiming inkomensgrens voor minimaregelingen In het verkiezingsprogramma van de PvdA voor de verkiezingen van 2018 hebben we aandacht gevraagd voor een ruimhartig minimabeleid, door een verruiming van de inkomensgrens voor minimaregelingen. We vragen gericht aandacht voor de “werkende armen” door te pleiten voor de verruiming naar een inkomensgrens van 130% van het bijstandsniveau. Een groep mensen die werkt maar nauwelijks rond kan komen en op dit moment geen beroep kan doen op minimaregelingen.  Na de verkiezingen heeft dit een plek gekregen in het coalitieakkoord, we hebben afgesproken een sociale gemeente te

Lees verder

Regionale Energie Strategie…een opgave en een kans! De RES biedt veel kansen voor de provincie Groningen, alsmede ook voor de regio Westerkwartier. Echter, waar we soms ook tegenaan lopen is de uitvoering van het beleid. Immers in de verduurzaming hebben we nog wel een inhaalslag te gaan en dat verdient een gedreven aanpak. Met deze RES toont de provincie Groningen een behoorlijke ambitie en zeten we onszelf in een unieke positie. Groningen wil braafste jongetje van de klas zijn, en een grote bijdrage leveren. Westerkwartier levert verhoudingsgewijs een beperktere bijdrage.

Lees verder

Meetlat

maandag, 25 mei 2020 In deze rubriek leggen we alle wethouders Jeugd van de provincie Groningen ‘langs de (transformatie)meetlat’. Deze keer Elly Pastoor, wethouder van de gemeente Westerkwartier. Portefeuille: onder meer Onderwijs, Jeugd, Sport, Gezondheid 1. Staat het belang van de jeugdige voorop? ‘Vanaf dag 1 is dit mijn stokpaardje: we hebben het over cijfers, over data, over geld. Maar weten we of wat we doen effect heeft? Weten we of we echt werken in het belang van de jongeren? Die vraag moet altijd leidend zijn, maar is niet eenvoudig

Lees verder

Extra maatregelen detailhandel

Gemeente neemt extra maatregelen detailhandel Westerkwartier De coronacrisis heeft een enorme weerslag op de detailhandel. Daarom is, in aanvulling op de maatregelen die worden voorgesteld, in de detailhandelsvisie een kort coronamaatregelenpakket opgesteld: ·         Alle detailhandel mag op zondag open Met ingang van zondag 17 mei mogen alle winkels in het Westerkwartier als ze dat willen van 8.00 tot 20.00 uur open. Vanwege het coronavirus wijkt de gemeente af van de gebruikelijke openingstijden.Deze maatregel geldt in eerste instantie tot en met 31 december 2020. Aan het eind van het jaar wordt

Lees verder

Gemeente neemt extra maatregelen detailhandel Westerkwartier De coronacrisis heeft een enorme weerslag op de detailhandel. Daarom is, in aanvulling op de maatregelen die worden voorgesteld, in de detailhandelsvisie een kort coronamaatregelenpakket opgesteld: ·         Alle detailhandel mag op zondag open Met ingang van zondag 17 mei mogen alle winkels in het Westerkwartier als ze dat willen van 8.00 tot 20.00 uur open. Vanwege het coronavirus wijkt de gemeente af van de gebruikelijke openingstijden.Deze maatregel geldt in eerste instantie tot en met 31 december 2020. Aan het eind van het jaar wordt

Lees verder

Pinksterkermis Leek-Nietap

Pinksterkermis en -markt Leek-Nietap gaan dit jaar niet door Helaas is er vanwege Corona dit jaar geen Pinksterweekend vol muziek, markt en kermis in het centrum van Leek en Nietap. De Rijksoverheid heeft vanwege het coronavirus alle grote evenementen tot 1 september 2020 verboden. Dit heeft ook gevolgen voor de Pinkstermarkt en -kermis in Leek en Nietap en daarbij behorende activiteiten als Flinke Pink Festival en Pinksterfestival Leek die dit jaar van 29 mei tot en met 1 juni gehouden zouden worden. Door het huidige verbod op dergelijke activiteiten zijn

Lees verder

Meerjarenonderhouds- en investeringsplan sportvelden voor Westerkwartier

Meerjarenonderhouds- en investeringsplan sportvelden voor Westerkwartier De gemeente Westerkwartier heeft een meerjarenonderhouds- en investeringsplan sportvelden opgesteld. Dit plan geeft inzicht in de onderhoudstoestand van de sportvelden en de toekomstige investeringsuitgaven van de verschillende buitensportaccommodaties en de jaarlijkse onderhoudskosten. Uit het veldonderzoek en de overlegmomenten is gebleken dat de onderhoudstoestand van de sportvelden in de gemeente Westerkwartier over het algemeen naar behoren is. Wethouder Elly Pastoor: “Het meerjarenonderhouds- en investeringsplanplan sportvelden gemeente Westerkwartier is het eerste onderdeel van het beheerplan buitensportaccommodaties en is ook een integraal onderdeel van het vastgoedbeleidsplan “Steengoed

Lees verder