Motie huisnummers

Ingediend door PvdA Raadsvergadering d.d  2 december 2020 Agendapunt: Motie vreemd aan de orde van de dag De raad van de gemeente Westerkwartier; in vergadering bijeen op 2 december 2020 Aanleiding:                De  afgelopen maanden heeft de PvdA een inventarisatie gedaan naar de beschikbare AED’s In de gemeente Westerkwartier. Tijdens deze inventarisatie liepen we tegen een probleem aan wat in de oude gemeente Leek ook al eens ter vergadering is geweest: de zichtbaarheid van huisnummers, m.n. in het buitengebied. Omdat nog steeds veel huizen niet goed vindbaar zijn in het

Lees verder

Gronings Provinciaal beweegakkoord

35 organisaties ondertekenen Gronings Provinciaal Beweegakkoord Overheden, zorg, sport en onderwijs werken samen aan vitale provincie Sport en bewegen toegankelijk maken voor alle inwoners van de provincie. Een sportklimaat creëren waarin talent zich maximaal kan ontwikkelen, maar waar ook ruimte is voor ouderen en kinderen om in een veilige en uitdagende omgeving te kunnen sporten en bewegen. Dat staat in het Gronings Provinciaal Beweegakkoord, dat is ondertekend door 35 organisaties uit de provincie Groningen. Het akkoord is opgesteld door alle Groninger gemeenten, de provincie, onderwijsinstellingen en organisaties uit de sport,

Lees verder

Samen met de ondernemers en inwoners komen we de crisis door

WESTERKWARTIER – Naar aanleiding van de tweede gedeeltelijke lockdown heeft de gemeente Westerkwartier een belronde gedaan bij bedrijven in de gemeente. Hierbij lag de nadruk op bedrijven uit zwaar getroffen sectoren, waaronder de horeca. In totaal is er met 34 ondernemers gesproken. “Het beeld van deze belronde is heel wisselend”, vertelt wethouder Economische Zaken Elly Pastoor. “Sommige bedrijven hebben niks gemerkt van de coronacrisis, sommigen een beetje en anderen verkeren in zwaar weer. Bij dat laatste hebben we het voornamelijk over de horecabranche en modezaken. De levensmiddelenbranche en bouwmarkten draaien

Lees verder

Wonen en Leven in Sociaal WEsterkwartier

Donderdag 26-11-2020 door Mark Veenstra Afgelopen woensdag heeft de fractie van de PvdA kennis genomen van de woningbouwplannen. Naar aanleiding van de zogenaamde prestatieafspraken (afspraken met gemeente en corporaties) mochten diverse woningcorporaties uitleg geven aan de raad over de toekomst gekoppeld aan de onlangs verschenen woonvisie. Er liggen nogal wat uitdagingen in de sociale woningbouw voor de komende jaren. Enerzijds zitten we nog steeds met een toenemende en veranderende vraag. Mensen mogen langer thuis wonen, dat vraagt om een goede combinatie met zorg. En er zijn ook meer 1 persoonshuishoudens.

Lees verder

Kledingbank Maxima Grootegast

De volgende schriftelijke vraag is gesteld vanuit de fractie. Ingediend op 25-11-2021 Ingediend door: Hans Koenders Onderwerp: Kledingmakt Maxima in Grootegast heeft gebrek aan kleding Inleiding: Door de Coronacrisis is de kledingmarkt zo goed als ingestort, dit heeft gevolgen voor de ondernemers maar ook voor de kledingbanken. Wij hebben vernomen dat ook de Kledingbank Maxima in Grootegast tegen problemen aanloopt doordat er de afgelopen periode veel minder kleding is aangeboden. Dit resulteert o.a. in tekorten aan ondergoed voor volwassenen en kinderspijkerbroeken. Vragen: Is het college op de hoogte van deze

Lees verder

Provincie draag bij aan uitvoering detailhandelsvisie gemeente westerkwartier

De gemeente Westerkwartier kan een bijdrage van € 200.000,– tegemoet zien van de provincie Groningen. Dit bedrag is bestemd voor de uitvoering van de Detailhandelsvisie die de gemeenteraad van Westerkwartier in mei jl. heeft vastgesteld. De gemeente wil de leegstand beperken en de winkels concentreren in aantrekkelijke en compacte centra. In overleg met de ondernemersverenigingen is een uitvoeringsprogramma opgesteld dat hieraan bij moet dragen. Aanpak leegstand en verbetering openbare ruimte Het uitvoeringsprogramma Retail van de gemeente Westerkwartier omvat de volgende activiteiten: centrummanagement, aanpak leegstand, verbeteren openbare ruimte en verblijfskwaliteit, promotie

Lees verder

Algemene Beschouwingen 2020 ‘Gezien worden, je gezien weten en je laten zien” Op woensdagavond 11 november vonden de Algemene Beschouwingen in de gemeenteraad van het Westerkwartier  plaats. Altijd een moment dat een fractie het vizier scherp stelt op de doelen en nagaat of het schip van staat op koers ligt. Hier volgt een samenvatting van de tekst van de PvdA fractie. De gehele tekst is te vinden op de website van de PvdA, https://www.pvdawesterkwartier.nl/   Vanuit de fractie: PvdA en de Algemene Beschouwingen van 11 november jl. Uitgangspunt voor de

Lees verder

bijdrage begrotingsraad pvda westerkwartier

Door de covid pandemie worden we geconfronteerd met vele nieuwe uitdagingen waarbij de vraag “ben ik in beeld” centraal staat. Deze periode vraagt veel van onze samenleving van de mensen en hun naasten die ziek zijn geworden, van mensen in de zorg, van ouderen en inwoners met een kwetsbare gezondheid, van ondernemers en werknemers, van leraren en leerlingen. De PvdA vindt een stevige rol van de gemeente in zo’n periode van groot belang, haar vangnet constructie is nu cruciaal. Sociaal domein Het sociaal domein heeft stevige invloed op de voorliggende

Lees verder

Het menu is klaar!

Voedsel is voor de gemeente Westerkwartier en wethouder Elly Pastoor een belangrijk thema. Na een intensieve periode van dialoog met mensen met passie voor voedsel, presenteren we nu het Voedselakkoord Westerkwartier https://bit.ly/3mS8ub9. We hebben de dialoog gevoerd in een bijzondere periode: de maanden tussen de eerste en tweede coronagolf. Het is deze coronacrisis die laat zien hoe belangrijk het is dat we dit gesprek nú met elkaar voeren. Het moet anders met voedsel! Wat is het Voedselakkoord Westerkwartier? In de afgelopen maanden hebben ongeveer 80 inwoners, organisaties en instellingen uit

Lees verder

Gemeente Westerkwartier doet mee aan Promotiedagen LIVE

De Promotiedagen in Martiniplaza zijn al jaren een vast ontmoetingspunt voor bedrijven uit Noord Nederland. Omdat deze beurs door Corona niet op de gebruikelijke wijze kan plaatsvinden, organiseert de beursorganisatie een Online Event op dinsdag 10 november van 12:00 – 16:30 uur. Promotiedagen LIVE is volledig online en biedt je de mogelijkheid om op een veilige manier te netwerken, zaken te doen en een exclusief live-programma (online) bij te wonen. Om Promotiedagen Live te bezoeken kunt u zich gratis registeren via www.promotiedagen.nl Bezoek onze online stand De gemeente Westerkwartier nodigt

Lees verder